Vinn ett familjepaket till Liseberg för 4 pers

Varje måndag dras en vinnare och priset innehåller: Entré till Liseberg för en dag.Åkpass för en dag, dvs fri åkning i 39 attraktioner (Spökhotellet Gasten ingår ej).Boende för en natt på Lisebergsbyns B&B eller Hotell Liseberg Heden. Frukost ingår.
Vinn ett familjepaket till Liseberg för 4 pers
Anordnare
Kategori
Värde
:    56.000 kr
Antal priser
:    14
Kostnader
:    gratis
 
 
 
 
Avslutas
:    OBS tävlingen är redan avslutad

Recension

"Vinn ett familjepaket till Liseberg för 4 pers" är en tävling av Alla möjliga organisatörer med ett totalt värde av 56.000 kr för 14 priser. Toppenvärde i prispotten, vad roligt. Att delta är gratis. Fina priser Vi känner till detta varumärke och har listat några av deras tävlingar.
Vår betyg: 4.5 (of 5.0)   © TävlingsCentralen,

Den här tävlingen är organiserad av Alla möjliga organisatörer och du kan titta på deras senaste tävlingarna här :
Du kan också vara intresserad av detta:
  • Idag har jag något spännande att dela med mig av. Ett speciellt gästinlägg av Jon McKnight, medtävlare och författare till A Prize To Die For (svenska: Ett Pris Att Dö För). Jag hoppas att du.. - läs mer

Villkoren av tävlingen "Vinn ett familjepaket till Liseberg för 4 pers "
engligt tävlingens organisatör.Kampanjen pågår 1 maj - 14 augusti 2016 och anordnas av Pågen AB.


Så här tävlar du

Ta en bild eller spela in en film som visar ditt roligaste lufttrick (utan att nudda marken!).

Läs igenom Ansvar och hantering av tävlingsbidrag (se nedan) innan du tävlar med din bild, film och eventuell musik.

Ladda upp filmen/bilden på Instagram med #gifflarliseberg eller här på sajten via Skicka in bild (endast bild).


Du får tävla så mycket du vill och självklart går det bra att tävla med en bild /film som du redan tagit eller laddat upp innan tävlingen startade.

Ditt tävlingsbidrag är med i tävlingen från den dag det skickades in t.o.m. kampanjens sista tävlingsdag.

Kom ihåg att hålla din användarprofil på Instagram öppen under hela tävlingsperioden så att vi hittar din bild!


Publicering av tävlingsbidrag

Här på sidan visar vi ett urval av de bilder som deltar i tävlingen. På Instagram hittar du även filmer och desto fler bidrag.


Vem kan tävla?

Du tävlar i ditt eget namn och måste vara 18 år samt bosatt i Sverige för att tävla med oss. Anställda på Pågen AB, anställda hos deltagande samarbetspartners samt anhöriga till dessa personer får inte delta i tävlingen.


Vad vinner man?

Varje måndag* under tävlingsperioden utses en vinnare av ett familjepaket till Liseberg.

Varje vinst är värd ca 4.000 kr och gäller för fyra personer. Vinsten gäller under sommarsäsongen t.o.m. 9/10 2016.

Veckovinsten för fyra personer består av:

Entré till Liseberg för en dag.
Åkpass för en dag, dvs fri åkning i 39 attraktioner (Spökhotellet Gasten ingår ej).
Boende för en natt på Lisebergsbyns B&B eller Hotell Liseberg Heden. Frukost ingår. På vinstbeviset anges vilket boende just du kommer att bo på.


* Den första vinnaren koras den 9 maj och den sista vinnaren koras den 15 augusti.

Hur utses vinnarna?

En jury bestående av representanter från Pågen väljer ut de bästa bilderna/filmerna bland de inkskickade bidragen som uppfyller tävlingsvillkoren.

Vinsten kan inte lösas in mot kontanter, bytas mot något annat eller överlåtas till någon annan. Vinsten är personlig och eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Det är enbart möjligt att vinna en gång per hushåll.

Om vi inte skulle få kontakt med dig inom två veckor, eller om det skulle visa sig att du inte uppfyller tävlingsvillkoren, så kommer din vinst att förfalla och en annan vinnare utses. Juryns beslut kan inte överklagas.

Vinnarnas namn presenteras på vår hemsida så snart vi har kommit i kontakt med respektive vinnare. Publicering av namnen sker löpande under tävlingsperioden.


Ansvar och hantering av tävlingsbidrag

Vi rekommenderar att du använder någon av de vanligaste webbläsarna och en uppdaterad webbläsarversion. Pågen tar inte ansvar för eventuella tekniska problem med deltagandet som beror på den tävlandes datorutrustning, mobiltelefon, Internetuppkoppling eller motsvarande.

Som tävlande garanterar du att du har upphovsrätt till den bild/film/musik du laddar upp dvs. att det är du som har tagit bilden eller spelat in filmen och att du helt får fritt använda den. Du ska även ha säkerställt att eventuella personer på bilden/filmen har godkänt sin medverkan och att du har rättigheterna till eventuell musik som används.

Det är på ditt eget ansvar att det inlämnade bidraget inte står i strid med tillämplig lagstiftning och/eller inte innefattar rättigheter tillhörande någon annan part.

Du ansvarar för att det inskickade bidraget inte är kränkande, sexistiskt eller på annat sätt anstötligt. Pågen förbehåller sig rätten att ta bort bidrag som strider mot dessa regler. Bidrag med stötande innehåll deltar inte i tävlingen.

I och med att du deltar i tävlingen och laddar upp bilden upplåter du en rätt för Pågen att använda din bild obegränsat i tiden och i alla sammanhang, inklusive reklam.

I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Pågens beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.

Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Pågen förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor. Juryns beslut kan inte överklagas.


Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen. De personuppgifter du lämnar kommer Pågen enbart att använda för att kunna administrera tävlingen. Av skattetekniska skäl kommer vi att behöva personnummer från veckovinnarna.

Personuppgifterna kommer inte att användas till marknadsföring. Du har rätt att begära information från Pågen om behandling av dina personuppgifter samt att felaktiga uppgifter rättas. För frågor som gäller hanteringen av personuppgifter eller ändring av felaktiga uppgifter hänvisas till Pågens konsumentkontakt.

Tävlingen är på inga sätt sponsrad, administrerad av eller sammankopplad med företaget Facebook. Inga av de uppgifter som du anger i tävlingen kommer att användas av Facebook.


Tryckfel och oavsiktliga missförstånd

Pågen AB eller andra parter som medverkar direkt eller indirekt i denna tävling ansvarar inte för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen.


Kontakt

Vid eventuella frågor, så är du välkommen att maila oss på konsumentforum@pagen.se.

Följ oss på Instagram @pagengifflar och på www.facebook.com/PagenGifflar.Ditt roligaste lufttrick - utan att nudda marken!


© Copyright tävlingens organisatör

.