Att delta i svenska tävlingar

Vi har fått flera förfrågningar av svensktalande besökare bosatta utomlands som undrar om dom också kan delta i alla tävlingar vi listar. Svaret är: i en del tävlingar kan du delta även om du inte bor i Sverige, men många tävlingar kräver att du är bosatt i Sverige, tyvärr.
Det är bäst att alltid läsa tävlingsvillkoren, där står alla regler runtom tävlingen. Av erfarenhet kan jag väl säga att det verkar som om typiska online-tidningar och online-butiker inte specificerar vem som kan delta eller ej.

Vi är ändå glada att TävlingsCentralen har blivit så uppskattad även utanför Sveriges gränser! ;) ©TävlingsCentralen 2013-01-30