Hitta en tävling

Sök i vår databas för att hitta tävlingar du letar efter hos TävlingsCentralen.

Search result for: vinn en väska

Vinn filmen Skönheten och Odjuret m.m. Instagramtävling. Vinster: 3 x Blu-ray med Skönheten och Odjuret, en fickspegel, en väska, ett smyckeskrin och en anteckningsbok.

Vinn LEGO Friends resväska full av äventyr Varje vecka uses en vinnare som vinner Lego Friends resväska med Havsäventyr eller SnöäventyrVinn LEGO Friends resväska full av äventyr
Du kan delta i tävlingen via LEGO® Life appen eller på LEGO.com/friendsshareit. Du behöver ett LEGO ID för att delta. Om du inte har något LEGO ID kan du, efter att ha accepterat villkoren, registrera ett utan kostnad på www.LEGO.com. För att delta kan du välja att bygga en LEGO modell med LEGO klossar du redan har, eller dela en bild du har skapat med ett av LEGO Friends vykorten och klistermärkena. Du kan antingen skapa ditt bidrag med hjälp av broschyren du kan ha fått i en butik, eller online via LEGO Life appen eller på LEGO.com/friendsshareit Du kan delta mellan den 1 juni 2017 kl. 10.00 CET och den 31 juli 2017. Tävlingen pågår till kl. 16.00 CET den 31 juli 2017. Gränsen är ett bidrag per person per vecka och varje deltagare måste ha ett LEGO ID konto. Tävlingen är öppen för alla som är lagligen bosatta i Danmark, Norge, Finland, Sverige, Tyskland, Österrike, England, Skottland, Irland, Belgien och Nederländerna. Vinnarna utses bland alla som har delat ett bidrag till tävlingen. Vi kommer att utse vinnarna utifrån kreativitet och detaljer. Åtta (8) vinnare per land utses. Varje vecka utses en vinnare per land som vinner en LEGO Friends resväska (tillverkad av kartong) där de får välja mellan följande: Havsäventyr: 41315 Heartlakes surfshop, 41316 Andreas transportbil för racerbåtar och 41317 Solskenskatamaran Värde i rek. pris: ca 120 EUR ELLER Snöäventyr: 41321 Vinterresort – terrängbil, 41322 Vinterresort – skridskobana, 41323 Vinterresort – stuga och 41324 Vinterresort – skidlift. Värde i rek. pris: ca 145 EUR Priser kan inte överlåtas eller bytas mot kontanter. Deltagaren måste vara 5–12 år för att delta. Sponsorns anställda, deras närmaste familjemedlemmar och alla andra som har kopplingar till administrationen av tävlingen får inte delta. Alla vinnare kontaktas direkt av det lokala LEGO kontoret via e-post och presenteras på LEGO Facebooksidan och på LEGO.se/news senast den 31 augusti 2017. Personuppgifter med koppling till tävlingsdeltagarna kommer endast att användas för att administrera tävlingen. Genom att delta i tävlingen godkänner du att dina personuppgifter lagras och används av LEGO Koncernen i enlighet med vår integritetspolicy, som finns att läsa på http://www.lego.com/en-gb/legal/legal-notice/privacy-policy. Om du vinner godkänner du att Sponsorn får använda ditt namn, din bild samt den stad eller det land där du är bosatt för att presentera tävlingens vinnare och för andra rimliga och marknadsföringsrelaterade syften. Sponsorn är inte ansvarig för försvunna, feladresserade, förvanskade, ofullständiga eller oläsliga bidrag eller för bidrag som kommit in efter att tävlingen är avslutad. Sponsorn påtar sig inget ansvar för skador, förluster, personskador eller besvikelse som drabbar någon av tävlingsdeltagarna. Inget ska undanta Sponsorns ansvar för dödsfall eller personskada på grund av sponsorns försummelse. Inlämnade bidrag eller försök till bidrag som enligt Sponsorn strider mot dessa tävlingsvillkor eller som till naturen är orättvisa gentemot andra deltagare är ogiltiga och kan leda till diskvalificering från tävlingen. Vinnaren ansvarar ensam för alla skatter, avgifter och andra utgifter i samband med vinsten, om inget annat anges. Personer som deltar i denna tävling accepterar dessa tävlingsvillkor. Denna tävlings sponsor är LEGO System A/S, Aastvej 1, 7190 Billund, Danmark (”Sponsorn”). LEGO Gruppen definieras som LEGO System A/S, som personuppgiftsansvarig och dess dotterbolag som beskrivs på http://aboutus.lego.com/en-us/lego-group/. Om du vill ha en lista över vinnarna, skicka ett frankerat kuvert med din adress till: LEGO Denmark, Havremarken 1, 7190 Billund, Denmark ”LEGO Friends Share IT competition”. Dessa tävlingsvillkor lyder under och är utformade i enlighet med dansk lag. LEGO, LEGO logon och FRIENDS logon är varumärken som tillhör LEGO Gruppen. ©2017 The LEGO Group. All Rights Reserved.

Vinn en paddleboard
Kampanjperiod Kampanjen pågår fr.o.m. 2018-05-28 t.o.m. 2018-07-01. Så här tävlar du 1. Köp en valfri Hönöprodukt 2. Registrera streckkoden i fältet nedan 3. Beskriv en perfekt dag med Hönö-bröd och paddelsurfing. Ditt tävlingsbidrag är med i tävlingen från den dag det skickades in t.o.m. kampanjens sista tävlingsdag. Du får gärna skicka in flera bidrag i tävlingen. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, fyllt 18 år vid tävlingens start samt acceptera tävlingsvillkoren. I vinsten ingår Vinst 1-10: Uppblåsbar stand-up paddleboard från Coral, värde ca 6000 kr. Brädan går att rulla ihop när den inte är uppblåst och levereras i en praktisk väska tillsammans med delbar paddel och luftpump. Vinst 11-30: Kylryggsäck Vinnarna koras och kontaktas senast 2018-07-17. Namnen på vinnarna presenteras på pagen.se när vi har kommit i kontakt med samtliga vinnare. Ansvar och hantering av tävlingsbidrag Ansvarig för tävlingen är: Pågen AB (org.nr. 556078-6708), Kopparbergsgatan 19, 214 44 MALMÖ. Vinsterna är personliga och eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vinsterna kan inte lösas in mot kontanter, bytas mot något annat eller överlåtas till någon annan. Det är enbart möjligt att vinna en gång per hushåll. Vinnarna utses utifrån bästa motivering av en jury bestående av representanter från Pågen AB. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut. Du ansvarar för att det inskickade bidraget inte är kränkande, sexistiskt eller på annat sätt anstötligt. Du ansvarar också för att det inlämnade bidraget inte står i strid med tillämplig lagstiftning och inte heller innefattar immateriella eller andra rättigheter tillhörande någon annan. Pågen förbehåller sig rätten att ta bort bidrag som strider mot dessa regler. Sådana bidrag deltar inte i tävlingen. Tävlingen är inte öppen för anställda hos Pågen AB eller hos något företag inblandat i tävlingen. Pågen AB förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om Pågen AB får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen. Pågen AB tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Pågen AB. Pågen AB tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling. I händelse av dispyt över reglerna, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Pågen ABs beslut vara slutgiltigt och ingen diskussion kommer att inledas. Vid misstanke om fusk i något avseende äger Pågen AB rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas. Vinnaren kommer att kontaktas via telefon eller e-post. Om inte vinnaren gått att nå inom 7 dagar äger Pågen AB rätt att utse en ny vinnare i tävlingen. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Pågen AB. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Pågen AB får använda bidraget, utan begräsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Pågen ABs normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Pågen AB förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor. Personuppgifter Genom att godkänna tävlingsvillkoren samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt följande. Genom att acceptera tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på www.pagen.se/kampanjer. Pågen AB behöver utöver för- och efternamn även adress, telefonnummer och e-postadress för de som vinner. Om vinstens värde överstiger 1.300 kronor ska skatt betalas för vinsten och Pågen AB behöver då vinnarens personnummer för att kunna informera Skatteverket. När tävlingen är avslutad och Pågen AB inte längre behöver personuppgifterna för att administrera tävlingen kommer Pågen AB att radera allt material som innehåller personuppgifter. För frågor som gäller kampanjen, hanteringen av personuppgifter eller ändring av felaktiga uppgifter är du välkommen att maila oss på [email protected] Du äger rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter och begränsning av desamma. Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen vad avser Pågen ABs behandling av dina personuppgifter. Det görs till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, tel. 08-6576100, e-post: [email protected] ^


.