Hitta en tävling

Sök i vår databas för att hitta tävlingar du letar efter hos TävlingsCentralen.

Search result for: vinn en väska

Vinn filmen Skönheten och Odjuret m.m. Instagramtävling. Vinster: 3 x Blu-ray med Skönheten och Odjuret, en fickspegel, en väska, ett smyckeskrin och en anteckningsbok.

Vinn LEGO Friends resväska full av äventyr Varje vecka uses en vinnare som vinner Lego Friends resväska med Havsäventyr eller SnöäventyrVinn LEGO Friends resväska full av äventyr
Du kan delta i tävlingen via LEGO® Life appen eller på LEGO.com/friendsshareit. Du behöver ett LEGO ID för att delta. Om du inte har något LEGO ID kan du, efter att ha accepterat villkoren, registrera ett utan kostnad på www.LEGO.com. För att delta kan du välja att bygga en LEGO modell med LEGO klossar du redan har, eller dela en bild du har skapat med ett av LEGO Friends vykorten och klistermärkena. Du kan antingen skapa ditt bidrag med hjälp av broschyren du kan ha fått i en butik, eller online via LEGO Life appen eller på LEGO.com/friendsshareit Du kan delta mellan den 1 juni 2017 kl. 10.00 CET och den 31 juli 2017. Tävlingen pågår till kl. 16.00 CET den 31 juli 2017. Gränsen är ett bidrag per person per vecka och varje deltagare måste ha ett LEGO ID konto. Tävlingen är öppen för alla som är lagligen bosatta i Danmark, Norge, Finland, Sverige, Tyskland, Österrike, England, Skottland, Irland, Belgien och Nederländerna. Vinnarna utses bland alla som har delat ett bidrag till tävlingen. Vi kommer att utse vinnarna utifrån kreativitet och detaljer. Åtta (8) vinnare per land utses. Varje vecka utses en vinnare per land som vinner en LEGO Friends resväska (tillverkad av kartong) där de får välja mellan följande: Havsäventyr: 41315 Heartlakes surfshop, 41316 Andreas transportbil för racerbåtar och 41317 Solskenskatamaran Värde i rek. pris: ca 120 EUR ELLER Snöäventyr: 41321 Vinterresort – terrängbil, 41322 Vinterresort – skridskobana, 41323 Vinterresort – stuga och 41324 Vinterresort – skidlift. Värde i rek. pris: ca 145 EUR Priser kan inte överlåtas eller bytas mot kontanter. Deltagaren måste vara 5–12 år för att delta. Sponsorns anställda, deras närmaste familjemedlemmar och alla andra som har kopplingar till administrationen av tävlingen får inte delta. Alla vinnare kontaktas direkt av det lokala LEGO kontoret via e-post och presenteras på LEGO Facebooksidan och på LEGO.se/news senast den 31 augusti 2017. Personuppgifter med koppling till tävlingsdeltagarna kommer endast att användas för att administrera tävlingen. Genom att delta i tävlingen godkänner du att dina personuppgifter lagras och används av LEGO Koncernen i enlighet med vår integritetspolicy, som finns att läsa på http://www.lego.com/en-gb/legal/legal-notice/privacy-policy. Om du vinner godkänner du att Sponsorn får använda ditt namn, din bild samt den stad eller det land där du är bosatt för att presentera tävlingens vinnare och för andra rimliga och marknadsföringsrelaterade syften. Sponsorn är inte ansvarig för försvunna, feladresserade, förvanskade, ofullständiga eller oläsliga bidrag eller för bidrag som kommit in efter att tävlingen är avslutad. Sponsorn påtar sig inget ansvar för skador, förluster, personskador eller besvikelse som drabbar någon av tävlingsdeltagarna. Inget ska undanta Sponsorns ansvar för dödsfall eller personskada på grund av sponsorns försummelse. Inlämnade bidrag eller försök till bidrag som enligt Sponsorn strider mot dessa tävlingsvillkor eller som till naturen är orättvisa gentemot andra deltagare är ogiltiga och kan leda till diskvalificering från tävlingen. Vinnaren ansvarar ensam för alla skatter, avgifter och andra utgifter i samband med vinsten, om inget annat anges. Personer som deltar i denna tävling accepterar dessa tävlingsvillkor. Denna tävlings sponsor är LEGO System A/S, Aastvej 1, 7190 Billund, Danmark (”Sponsorn”). LEGO Gruppen definieras som LEGO System A/S, som personuppgiftsansvarig och dess dotterbolag som beskrivs på http://aboutus.lego.com/en-us/lego-group/. Om du vill ha en lista över vinnarna, skicka ett frankerat kuvert med din adress till: LEGO Denmark, Havremarken 1, 7190 Billund, Denmark ”LEGO Friends Share IT competition”. Dessa tävlingsvillkor lyder under och är utformade i enlighet med dansk lag. LEGO, LEGO logon och FRIENDS logon är varumärken som tillhör LEGO Gruppen. ©2017 The LEGO Group. All Rights Reserved.


.