Hitta en tävling

Sök i vår databas för att hitta tävlingar du letar efter hos TävlingsCentralen.

Search result for: tävlingar träff med justin bieber

Tidningen Mama firar 10 år med att uppfylla mammors vanligaste önskningar. Det betyder att de nu har extra många tävlingar med en massa trevliga vinster som säkert inte bara mammor drömmer om! Vad sägs om en träff med en personal shopper och 10.000 kr att handla kläder för, ett halvårs städning eller en matkasse levererat varannan vecka i 6 månader, en lyxweeend i Köpenhamn med bästa väninnan m.m. m.m. Det är värt att kolla in dessa tävlingar: Tävlingar organiserade av Mama


Tävlingar att vinna Justin Bieber biljetter

Justin Bieber fan? Här har vi listat tävlingar där du kan vinna konsertbiljetter till Justin Bieber konserten, CDn Believe eller t.o.m ett möte med Justin Bieber!


Vinn biobiljetter till nya Dumma mej 3
Tävlingen arrangeras av TOP-TOY A/S, organisationsnummer 10839238, Delta Park 37, 2665 Vallensbæk Strand, Danmark (”TOP-TOY”). Tävlingen är öppen för alla som bor i Sverige. Anställda på TOP-TOY samt deras närmaste familj får inte delta i tävlingen. Du deltar i tävlingen genom att svara på följande frågor: Varför gillar du Dumma mej-filmerna så mycket? Vilken försvunnen familjemedlem träffar Gru i filmen? Varje deltagare får bara skicka in ett tävlingssvar. Tävlingen pågår från 2017-06-22 t.o.m. 2017-07-05, varefter TOP-TOY kommer att utse vinnare. En intern TOP-TOY-jury väljer ut 25 vinnare bland de bästa bidragen. Varje vinnare får 4 biobiljetter till filmen Dumma mej 3 till ett värde av totalt 400 DKK. Priset kan inte bytas mot kontanter. TOP-TOY förbehåller sig rätt att ersätta priset med ett annat pris till samma värde. Vinnarna kontaktas av TOP-TOY via den e-postadress som angavs vid registreringen. TOP-TOY förbehåller sig rätt att utse en ny vinnare om en vinnare inte svarar på vårt meddelande senast tio dagar efter mottagande. Vinnarna kan komma att presenteras offentligt på br-leksaker.se. Personuppgifterna används för att identifiera vinnarna och ge dem deras priser. Därefter raderas alla personuppgifter som samlats in i anslutning till tävlingen. Eventuell tvist som uppstår i anslutning till tävlingen regleras enligt dansk rätt, med undantag för dansk internationell privaträtt och CISG. Tvist som inte kan lösas i godo ska föreläggas dansk domstol.

Vinn en familjeresa till djungeln eller Lego
LEGO® City och National Geographic tävling – delta och vinn en resa för hela familjen till djungeln i Costa Rica. OFFICIELLA REGLER Vinn en familjeresa till djungeln INGET KÖP KRÄVS FÖR ATT DELTA OCH VINNA ETT PRIS. MÅNGA KOMMER ATT DELTA. FÅ KOMMER ATT VINNA. 1. Översikt: Föreställ dig ditt äventyr i djungeln och skapa det: Vad upptäcker du på din resa i djungeln? En ny växt eller djurart, en försvunnen stad, ett uråldrigt tempel eller ett mystiskt, övergivet fordon ... släpp lös fantasin ... allt kan hända i djungeln. För att delta: bygg eller rita ditt äventyr, ta en bild av din skapelse och ladda upp den. Vinnaren av det stora priset kommer, tillsammans med sin familj (4 personer), att följa med National Geographic Expeditions till djungeln i Costa Rica i Centralamerika. Ni får utforska trädtopparna och de vulkaniska kanjonlandskapen i Rio Blanco, åka linbana genom tropiska skogar omgivna av häpnadsväckande djurliv, besöka ett räddningscenter för vildkatter där ni får träffa föräldralösa ozeloter och jaguarer, och äta middag i en trädkoja! 2. Den här tävlingen sponsras av National Geographic Partners, 10 Hammersmith Grove, London W67AP, Storbritannien och LEGO System A/S, Aastvej 1, 7190 Billund, Danmark (”sponsorerna”). Personer som deltar i denna tävling accepterar dessa officiella regler. 3. Vem får delta? Tävlingen är endast öppen för barn som är 6–16 år gamla när bidraget skickas in, som är bosatta i USA, Storbritannien, Benelux, Tyskland, Italien, Spanien, Frankrike, Sverige, Danmark, Finland, Norge, Polen, Ungern, Tjeckien, Rumänien eller Ryssland, och som lämnar in ett giltigt tävlingsbidrag. Dessutom är det ett krav att deltagaren har grundläggande förståelse för talad engelska. Alla deltagare måste få en förälders eller juridisk målsmans tillstånd. Du är inte berättigad att delta om du är anställd hos, VD för eller partner till National Geographic Partners, LEGO Koncernen, deras respektive närstående bolag eller dotterbolag (alla sådana enheter kallas här gemensamt ”tävlingsenheter”). Nära familjemedlemmar till tävlingsenheterna (maka/make, förälder, barn, syskon och deras respektive makar, oavsett var de är bosatta) eller personer som bor i samma hushåll som dessa personer, oavsett om de är släkt eller inte, är inte heller berättigade att delta eller vinna. 4. Period för deltagande: Du måste skicka in ditt bidrag inom bidragsperioden, som börjar den 1 juni 2017 kl 00:00 GMT och avslutas den 30 november 2017 kl 23:59 (”bidragsperioden”). Bidrag som tas emot efter denna tidpunkt är inte giltiga. 5. Gör så här: De tävlande måste besöka LEGO.com/jungle under bidragsperioden. För att delta måste de tävlande göra en skapelse enligt tävlingens angivna tema, antingen av LEGO klossar eller genom att rita den. Uppladdningen och tävlingsdeltagandet måste ske via LEGO City galleriet på LEGO.com/jungle och kommer att genomgå LEGO Koncernens standardmoderation, vilket innebär att det kan ta upp till 48 timmar innan bidraget kan ses i galleriet. LEGO ID krävs för att kunna delta. Få ett gratis LEGO ID här: https://account2.lego.com/. Be en förälder eller juridisk målsman om lov innan du går online. Detta gäller inte där det är förbjudet enligt lag. 6. Begränsning för deltagande: Det finns ingen gräns för hur många bidrag som varje person eller hushåll får skicka in. 7. Riktlinjer, begränsningar och resekrav: Riktlinjer: • Be en förälder eller juridisk målsman om hjälp för att lämna in bidraget. • Varje bidrag måste innehålla 1 bild av din teckning eller LEGO klossmodell. • Sponsorerna kan efter eget godtycke ta bort bidraget och diskvalificera deltagaren från tävlingen om de anser att bidraget inte följer dessa riktlinjer och begränsningar. • När bidragsperioden är slut blir bidraget låst och kan inte längre redigeras. Bidraget bedöms baserat på hur det såg ut vid tidpunkten då det skickades in. Bilder får inte läggas till eller ersättas senare. Var noga med att ditt bidrag ser ut exakt som du vill ha det innan du skickar in det. • Sponsorerna kommunicerar med dig via din förälders eller juridiska målsmans e-postadress, som du anger när du skapar ditt LEGO ID. Se till att de läser sin e-post regelbundet under tävlingen och i samband med att vinnarna ska presenteras. • Bilden måste vara i något av följande format: .jpeg, .tiff eller .png och får inte överskrida 25 MB, och; • Bidraget får inte ha publicerats tidigare eller skickats in till någon annan typ av tävling. Begränsningar av innehåll: • Bidraget får inte innehålla material som strider mot eller gör intrång i andras rättigheter, inklusive men inte begränsat till sekretessintrång, publiceringsöverträdelser eller immaterialrättsligt intrång. • Bidraget får inte nedvärdera sponsorerna eller någon annan person eller part med koppling till tävlingen; • Bidraget får enbart visa deltagarens skapelse, som måste föreställa ett föremål som har byggts eller kan byggas av LEGO klossar och andra LEGO delar. Endast äkta LEGO klossar och andra LEGO byggdelar (däribland LEGO DUPLO®, LEGO Technic och LEGO MINDSTORMS® delar) får användas i deltagarens skapelse. Bidrag får inte föreställa en identifierbar egenskap hos en person, en produkt eller ett varumärke eller en upphovsrättsskyddad egenskap hos annan fysisk eller juridisk person. • Bidraget får inte innehålla material som är olämpligt, oanständigt, obscent, hätskt, kränkande, ärekränkande, nedsättande eller förolämpande. • Bidraget får inte innehålla material som uppmuntrar till intolerans, rasism, hat eller skada mot någon grupp eller individ, eller som uppmuntrar till diskriminering baserat på ras, kön, religion, nationalitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. • Bidraget får inte innehålla material som är olagligt eller strider mot eller motsäger lagar eller förordningar i någon av de stater, provinser eller andra jurisdiktioner där bidraget skapas. • Bidrag relaterade till ämnena nedan stämmer inte med värderingarna för sponsorernas varumärke och godkänns inte för publicering och insändning till denna tävling: 1. Politik och politiska symboler, kampanjer eller rörelser; 2. Religiösa referenser såsom symboler, byggnader eller människor; 3. Sex, droger eller rökning; 4. Alkohol i alla typer av aktuella situationer; 5. Svärande; 6. Död, dödande, blod, terrorism eller tortyr; 7. Krigföring eller krigsfordon i alla typer av aktuella situationer eller nationella krigsmonument; 8. Rasism, mobbning eller plågeri av levande djur. RESEKRAV: • FÖR ATT BIDRAGET SKA ANSES SOM VINNARE MÅSTE BARNET SOM SKAPAT BIDRAGET KUNNA RESA TILL DJUNGELN I COSTA RICA I SÄLLSKAP AV MINST EN FÖRÄLDER ELLER JURIDISK MÅLSMAN PÅ ETT ÖVERENSKOMMET DATUM. VINNAREN KOMMER ATT HA FLERA RESEDATUM ATT VÄLJA MELLAN. • BARNET OCH ALLA SOM RESER MÅSTE HA DE PASS, SJUKFÖRSÄKRINGAR, VACCINATIONER OCH DEN DOKUMENTATION, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL VISUM, SOM KRÄVS FÖR RESAN. • ALLA RESENÄRER MÅSTE SKICKA IN EN ANSVARSFRISKRIVNING INNAN RESEBILJETTERNA KAN UTFÄRDAS. BESTÄMNINGAR ENLIGT OVANSTÅENDE KRITERIER FÄLLS AV SPONSORERNA EFTER DERAS GODTYCKE. 8. Immateriell äganderätt: Genom att ladda upp bidraget beviljar deltagaren LEGO Koncernen en royalty-befriad, oåterkallelig, oupphörlig (eller gällande under de immateriella rättigheternas giltighetstid), icke-exklusiv licens med rätt till underlicensiering att använda, reproducera, modifiera, publicera och visa bidraget i dess helhet eller delvis över hela världen och att införliva det i andra verk, oavsett form, medium eller teknik,som kan vara känd idag eller komma att utvecklas senare, i tävlings- eller marknadsföringssyfte för sponsorernas produkter. DETTA SAMTYCKE INNEFATTAR UTTRYCKLIGEN DITT SAMTYCKE TILL ATT LEGO KONCERNEN PRODUCERAR OCH SÄLJER PRODUKTER BASERADE PÅ BIDRAGET. Deltagaren måste om så begärs samtycka till att underteckna eventuella handlingar som kan vara nödvändiga för att LEGO Koncernen eller av denne utsedda personer ska kunna utnyttja det ovannämnda licensbeviljande för bidraget till fullo. Genom att bevilja LEGO Koncernen en sådan licens intygar deltagaren att bidraget förblir opublicerat och inte på något sätt gör intrång i en tredje parts immateriella rättigheter. 9. Pris(er): Tre (3) priser är tillgängliga. Förstapris: Ett (1) förstapris är tillgängligt (”förstaprisvinnaren”). Förstaprisvinnaren får en 7-dagars familjeresa till Costa Rica med National Geographic Expeditions för två (2) barn i åldrarna 6–17 år och två (2) vuxna som är 18 år eller äldre (”expeditionen”) (”förstapriset”) som innehåller en tur- och returresa med flyg i ekonomiklass från en stor internationell flygplats nära vinnarens hem (som bestäms enligt sponsorernas eget godtycke) till San José, Costa Rica; dubbelrum i standardhotell (som bestäms enligt sponsorernas eget godtycke); och utflykter enligt reseplanen på webbplatsen (http://www.nationalgeographicexpeditions.com/expeditions/costa-rica-family-tour/detail), och en 1–årsprenumeration (värde USD 25) av National Geographics ungdomstidning (”NG ungdomstidning”). Det ungefärliga försäljningsvärdet för förstapriset är tjugofemtusen niohundrasextio dollar (EUR 21 450,00/USD 25 960,00). Andrapris: Ett (1) andrapris är tillgängligt (”andraprisvinnaren”). Andraprisvinnaren kommer att få LEGO City Djungel standardsortimentet som består av LEGO produkterna 60156, 60157, 60158, 60159, 60160, 60161, och en 1-årsprenumeration (värde USD 25) av National Geographics ungdomstidning (”NG ungdomstidning”). Det ungefärliga försäljningsvärdet av andrapriset är EUR 215/USD 255. Tredjepris: Ett (1) tredjepris är tillgängligt (”tredjeprisvinnaren”). Tredjeprisvinnaren kommer att få ett (1) set ur LEGO City Djungel sortimentet som består av LEGO produkterna 60159, 60160 och 60161, och en 1-årsprenumeration (värde USD 25) av National Geographics ungdomstidning (”NG ungdomstidning”). Det ungefärliga försäljningsvärdet av andrapriset är EUR 179/USD 218. Inget av priserna kan överlåtas och inga kontantalternativ erbjuds. Priserna gäller i mån av tillgång, och sponsorerna förbehåller sig rätten att ersätta det med ett alternativt pris av motsvarande eller högre värde. Förstaprisvinnaren kommer att få välja resedatum från National Geographic Expeditions Costa Rica-schema för 2018. Datum gäller i mån av tillgänglighet. Resedatumen för 2018 kommer att släppas i juni 2017 på webbplatsen http://www.nationalgeographicexpeditions.com/expeditions/costa-rica-family-tour/detail. Alla barn måste vara över 6 år gamla för att följa med på resan. Resan kan innehålla ett fåtal aktiviteter som endast lämpar sig för barn från 7 år. Alla National Geographics expeditioner sker på engelska. Expeditionsdeltagarna förväntas ha en grundläggande förståelse för talad engelska, för att delta i och dra nytta av resans aktiviteter. Det verkliga värdet på förstapriset kan variera beroende på flygbiljetter och distansen mellan avgångs- och ankomstplats. Vinnaren kommer inte att få skillnaden mellan det faktiska och det ungefärliga försäljningsvärdet, om sådan finns. Avresedatum gäller i mån av tillgänglighet. Om förstaprisexpeditionen inte äger rum enligt schema eller överhuvudtaget, till följd av skäl som inkluderar men inte är begränsade till schemaläggningskonflikter, avbokning, framflyttning, på grund av ”force majeure” eller till följd av något annat skäl, kommer förstaprisvinnaren att få möjligheten att delta i en alternativ expedition eller ta emot ett pris till motsvarande eller högre värde som bestäms enligt sponsorernas eget godtycke. Delar av expeditionen kan ändras enligt sponsorernas eget godtycke. Resan måste vara avslutad senast den 31 december 2018, då resan blir förverkad. Resenärer godkänner National Geographic Expeditions resevillkor på webbplatsen http://www.nationalgeographicexpeditions.com/information/terms. Alla utgifter och oförutsedda resekostnader som inte uttryckligen anges i paketbeskrivningen ovan, inklusive men inte begränsat till transport, måltider, incidenter, gratifikationer, passageraravgifter och andra avgifter, pass, kostnader för visum, sjukvårdskostnader och immuniseringskostnader, bagage/olycksfall/avbeställningsskydd, tilläggsavgifter, flygplatsavgifter, serviceavgifter, personliga avgifter som alkoholhaltiga drycker, spa, internetanvändning, säkerhetsavgifter, skatter eller andra utgifter, är enbart förstaprisvinnarens ansvar. Förstaprisvinnaren och alla medresenärer måste resa tillsammans enligt samma reseplan, och resan måste vara tur och retur. Förstaprisvinnaren och medresenärerna ansvarar själva för att ha giltiga pass och alla andra handlingar som krävs för internationella resor, om tillämpligt. 10. Val av potentiella vinnare och chansen att vinna: Den potentiella vinnaren eller vinnarna kommer att utses av en jurypanel bestående av medlemmar från LEGO City marknadsföringsteam (i Danmark), utvalda medlemmar från National Geographic Society (i Storbritannien och USA) och ett par oberoende personer (i Danmark)(tillsammans kallade ”domarna”). Bidrag kommer att värderas utifrån kreativitet och fantasi. Chansen att vinna beror på deltagarens skicklighet och talang, som bedöms av domarna, samt på antalet kvalificerade tävlingsbidrag som mottagits från alla länder som nämns i sektion 3. Tävlings- och bedömningsschema: 1 juni 2017 – Bidragsperioden startar kl 00:00 GMT 30 november 2017 – Bidragsperioden avslutas kl 23:59 GMT 8 januari 2018 – Vinnarna presenteras på LEGO.com/jungle 11 Anspråk på pris: Den potentiella vinnaren eller vinnarna kontaktas via e-post den 8 januari 2018. Potentiella vinnare har tio (10) kalenderdagar på sig från dagen då de fick meddelandet att fylla i och skicka tillbaka vinnarhandlingarna enligt beskrivningen nedan. Om en potentiell vinnare inte kan kontaktas inom (10) dagar efter meddelandet, eller inte korrekt fyller i vinnarhandlingarna inom tidsramen som anges på handlingarna, kommer en ny potentiell vinnare att väljas ut bland alla återstående giltiga bidrag som tagits emot innan bidragsperioden avslutats, i enlighet med urvalsprocessen ovan. 12. Certifiering av potentiella vinnare: Alla potentiella vinnare måste fylla i och returnera en uppsättning av vinnarhandlingar, som består av (i) ett bevis på berättigande, (ii) en ansvarsfriskrivning, (iii) ett samtycke till publicering (utom där detta är förbjudet i lag) och (iv) ett formulär för godtagande av pris. Den potentiella vinnarens förälder eller juridiska målsman kommer också att behöva skriva under vinnarhandlingarna. När de ifyllda vinnarhandlingarna har tagits emot och domarna har bekräftat mottagandet kommer den potentiella vinnaren att certifieras som officiell vinnare (”vinnaren”). 13. Datasekretess: Genom att delta i tävlingen godkänner du att dina personuppgifter används i de syften som beskrivs i dessa officiella regler och i enlighet med vår integritetspolicy, som finns att läsa på https://www.lego.com/sv-se/legal/legal-notice/privacy-policy-full Det företag som ansvarar för att hantera alla sekretessdata är LEGO System A/S, Aastvej 1, 7190 Billund, Danmark. Genom att delta i tävlingen godkänner du att du har läst och förstått integritetspolicyn och att du godkänner villkoren. 14. Extra regler • Genom att delta i en tävling intygar deltagaren att all information som lämnats av deltagaren är riktig, aktuell och komplett. Sponsorerna förbehåller sig rätten att kontrollera alla deltagares rätt att delta. Sponsorerna förbehåller sig rätten att ta bort alla lämnade tävlingsbidrag om dessa instruktioner inte har följts och/eller om de upptäcker att en deltagare har fuskat. Dessutom förbehåller sig sponsorerna rätten att inte dela ut ett pris (och att välja en annan vinnare) om de får veta eller har rimliga skäl att tro att vinnaren inte har rätt att delta i tävlingen. • Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren att LEGO Koncernen har ensamrätt till namnet LEGO, LEGO logon, andra handelsnamn och varumärken (tillsammans kallade Varumärken) som tillhör LEGO Koncernen, och deltagaren får inte använda eller missbruka dessa Varumärken. • Ingen överlåtelse av dessa Varumärken från LEGO Koncernen till deltagaren kommer att ske i samband med denna tävling. • Inskickade bidrag returneras inte. Alla bidrag, med undantag för bilder som skickats in i samband med tävlingen, tillfaller LEGO Koncernen och får används för andra marknadsföringsaktiviteter. • Deltagaren godkänner att sponsorerna får använda deltagarens förnamn, ålder och bostadsort för att presentera tävlingens vinnare. • Sponsorerna är inte ansvariga för försvunna, feladresserade, förvanskade, ofullständiga eller oläsliga bidrag eller för bidrag som kommit in efter att tävlingen är avslutad. • Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren National Geographic Expeditions villkor. Dessa kan läsas på webbplatsen http://www.nationalgeographicexpeditions.com/information/terms • Sponsorerna påtar sig inget ansvar för skador, förluster, personskador eller besvikelse som drabbar någon av tävlingsdeltagarna i den omfattning som godkänns av lagen. Inget ska undanta sponsorernas ansvar för dödsfall eller personskada på grund av sponsorernas försummelse. • Inlämnade bidrag eller försök till bidrag som enligt sponsorerna strider mot dessa officiella regler eller som till naturen är orättvisa mot andra deltagare är ogiltiga och kan leda till diskvalificering från tävlingen. • Rapportering av priser och betalning av eventuella skatter, avgifter till myndigheterna och andra kostnader som följer av vinsten är vinnarnas ansvar om inget annat anges. Vinnare uppmanas att kontrollera lokala skatteeffekter. • För en lista över vinnarna, kontakta LEGO kundtjänst (https://www.lego.com/sv-se/service/) • Dessa officiella regler lyder under och är utformade i enlighet med dansk lag. LEGO är ett varumärke som tillhör LEGO Gruppen. ©2017 The LEGO Group.


.