Hitta en tävling

Sök i vår databas för att hitta tävlingar du letar efter hos TävlingsCentralen.

Search result for: michael buble cd vinn

Tävlingar att vinna One Direction

Gillar du One Direction? Här har du chansen att vinna One Direction konsertbiljetter, One Direction CD och annat som har med One Direction att göra. Du kan t.o.m. vinna ett möte med One Direction när dom är i Sverige!    Vinn presentkort hos McDonalds Spela in en jingel för McDonalds produkt Dubbel Cheese Dubbel Bacon.    Vinn presentkort hos McDonalds
    1. Genom att delta i tävlingen accepterar du tävlingsvillkoren och godkänner att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på McDonald’s Facebook-sida. 2. Ansvarig för tävlingen är: Svenska McDonald’s AB (hädanefter benämnt McDonald’s). 3. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige samt fyllt 16 år vid tävlingens start. 4. För att tävla behöver du endast spela in en jingel för McDonald’s produkt Dubbel Cheese Dubbel Bacon. Den som har skickat in den bästa och mest fyndiga jingeln vinner. Jingeln ska vara en ljudfil men kan även innehålla film/bild. 5. Tävlingen är öppen från 2017-09-08 till 2017-09-22. 6. Priset består av ett presentkort från McDonald’s till ett värde av 500 kr. 7. Tävlingsbidraget ska skickas in till [email protected] Ange även för- och efternamn samt mobilnummer. 8. Det är på den tävlandes eget ansvar att det inlämnade bidraget inte står i strid med tillämplig lagstiftning och/eller inte innefattar rättigheter tillhörande annan part. 9. Du kan bara tävla en gång. 10. McDonald’s tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsvillkor försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till McDonald’s. 11. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer McDonald’s beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas. 12. Vid misstanke om fusk i något avseende äger McDonald’s rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan ej överklagas. 13. Vinnarna utses av en jury bestående av representanter från McDonald’s marknadsavdelning. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut. 14. Vinnaren kommer att kontaktas via e-post eller telefon. McDonald’s kommer att försöka nå vinnaren under 5 arbetsdagar och om inte vinnaren gått att nå äger McDonald’s rätt att utse en ny vinnare i tävlingen. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn samt ort publiceras på McDonald’s Facebook-sida. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra varor. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 15. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till McDonald’s. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att McDonald’s får använda bidraget, utan begräsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom McDonald’s normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed. 16. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren.


    .