Vinn Playstation 4 med VR headset

Det finns även deltävlingar med Dumlepriser i potten.
Vinn Playstation 4 med VR headset
Anordnare
:    Fazer
Kategori
:    Elektronik
Värde
:    6.000 kr
Antal priser
:    1
Kostnader
:    gratis
 
 
 
 
Avslutas
:    OBS tävlingen är redan avslutad
Du kan också vara intresserad av detta:
  • Har du inte hunnit skaffa dig en iPad än, eller om du behöver förnya din gamla, här hittar du tävlingar med sprillans nya iPads som.. - läs mer
  • Om du tycker större är bättre så gör Apple det äntligen för dig. iPhone 6 är den senaste i raden av Apples alternativ. Den nya iPhone 6 kommer definitivt att utlösa en hel del tävlingar och trots framgången för andra märken så är Apple giveaways fortfarande mycket populärt.

    .. - läs mer

  • Kamera fantaster, se hit - Samsung tävlar ut deras nya supersnabba systemkamera NX300.

    Personligen skulle jag vilja ha den för att den är så fin med sin retro-design. Men det är.. - läs mer

Villkoren av tävlingen "Vinn Playstation 4 med VR headset "
engligt tävlingens organisatör.Regler för kampanjen Dumle Play with Words ARRANGÖR Fazer Konfektyr Ab, Fazersvägen 6, 01230 Vanda, Finland FO -nummer: 0728786-8 VILKA KAN DELTA? I kampanjen kan delta alla 16 år fyllda personer som bor i Finland, Sverige, Norge och Danmark, exklusive anställda i de företag som har deltagit i förberedelserna av kampanjen eller delar av den samt deras familjemedlemmar. HUR DELTAR JAG I KAMPANJEN? Kampanjen börjar 1/1 2018 och slutar 29/4 2018. Du kan delta i kampanjen genom att delta i någon av de sex deltävlingar som publiceras på Dumles Facebooksida (@dumle). Deltävlingarna publiceras i form av inlägg på Facebook och du kan delta i dem genom att kommentera inläggen. Specifika deltagaranvisningar/uppgifter för varje deltävling publice- ras alltid i anslutning till respektive inlägg. Innehållet i deltävlingarna varierar. I varje del- tävling utses en vinnare som automatiskt deltar i huvudtävlingen. Vinnaren i huvudtäv- lingen utses bland deltävlingsvinnarna när kampanjen avslutas. Du kan delta så många gånger du vill. PRISER OCH MEDDELANDE OM DEM Deltävlingarna är specifika per land och vinnarna utses av en jury. Juryn består av Fa- zers medarbetare eller samarbetspartner inom marknadsföring i respektive land. Be- dömningskriterierna är hur roligt och kreativt deltagarens svar är på uppgiften i deltäv- lingen. Vinnaren utses inom cirka en vecka efter att deltävlingen har avslutats. Vinnaren offentliggörs genom att tagga denne i kommentarsfältet i inlägget om deltävlingen. Dess- utom skickas ett privat meddelande till vinnaren på Facebook Messenger. Om vinnaren inte svarar på kontaktförsöket inom 7 dagar ogiltigförklaras vinsten och Fazer har rätt att utse en ny vi nnare. Priserna i deltävlingarna är en Dumle-tygkasse (värde ca 2,50 €) som innehåller 2 st. Dumle-godispåsar (värde ca 5 €), 1 st. Dumle Snacks -stycksak (värde ca 1 €) och 3 st. Dumle Play With Words -dekalark (värde ca 2,50 €). Priserna skickas till vinnaren per post. Juryns beslut kan inte överklagas. I varje land ordnas en separat huvudtävling och vinnarna i länderna utses av en jury som består av Fazers medarbetare eller samarbetspartner inom marknadsföring i respektive land. Alla som har vunnit mins t en deltävling deltar automatiskt i huvudtävlingen. Bedöm- ningskriterierna är desamma som i deltävlingarna. Vinnaren utses senast 11/5 2018. Vin- naren offentliggörs genom att tagga denne i Dumles Facebook -inlägg. Dessutom skickas ett privat meddelande till vinnaren på Facebook Messenger. Om vinnaren inte svarar på kontaktförsöket inom 7 dagar ogiltigförklaras vinsten och Fazer har rätt att utse en ny vinnare. Förstapriset är en PlayStation 4-spelkonsol och ett PlayStation VR -headset (värde ca 600 €). Prisern a skickas till vinnaren per post. Juryns beslut kan inte överklagas. Fazer har rätt att publicera vinnarnas förnamn, efternamn och hemort på Fazers webb- platser och sociala medier. Priserna kan inte bytas till pengar eller andra priser. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Fazer behandlar deltagarnas personuppgifter för att genomföra kampanjen och över- lämna priserna. Mer information om behandlingen av personuppgifter lämnas i Fazers dataskyddsbeskrivning som finns på Fazers webbplatser. http://www.fazer.com/sett- tings/file-description-for -fazer -web -services -user -data-file/ ARRANGÖRENS ANSVAR Deltagaren svarar själv för eventuella skattepåföljder av priset enligt lagstiftningen i delta- garens hemland. Deltagaren friar Fazer och de eventuella övriga samarbetspartner som deltagit i arrange- mangen av kampanjen från ansvar för skada som orsakas eller som påstås ha orsakats av deltagande i denna kampanj. Fazers ansvar gentemot deltagarna överskrider inte det värde på priserna eller det antal priser som anges i dessa regler. Fazer svarar inte för problem eller hinder med att delta i kampanjen eller att ta emot priser som beror på data- teknis ka orsaker. RÄTTIGHETER TILL DET MATERIAL SOM SKICKATS INOM RAMEN FÖR KAMPANJEN Genom att delta i kampanjen försäkrar deltagaren att deltagaren själv har skapat det material som denne har skickat in till kampanjen (”Kampanjmaterial”) eller om Kampanj- materialet har skapats av en tredje part (t.ex. en känd författare eller manusförfattare) att deltagaren har fått partens samtycke till att delta i kampanjen med Kampanjmaterialet enligt dessa villkor. Deltagaren försäkrar att Kampanjmaterialet inte bryter mot lag eller god sed eller kränker tredje parters rättigheter, upphovsrätter eller andra immateriella rät- tigheter inklusive ära, integritet eller affärshemlighet och att det inte på något annat sätt strider mot dessa regler. Om uppgiften i en deltävling är att skicka in ett fotografi ska del- tagaren bland annat sörja för att personer som syns i Kampanjmaterialet har samtyckt till att delta i kampanjen enligt dessa villkor och att tredje parters varumärken (t.ex. tredje parts logotyp) inte syns i Kampanjmaterialet. Genom att delta i kampanjen genom att ladda upp Kampanjmaterial (t.ex. text eller ett fotografi) i kommentarsfältet i tävlingsinlägget ger deltagaren Fazer utan separat ersätt- ning begränsad nyttjanderätt till Kampanjmaterialet. Med stöd av denna nyttjander ätt har Fazer rätt att använda Kampanjmaterialet i sociala mediekanaler och på Fazers webbplats i samband med marknadsföring av Dumle. För användning av Kampanjmaterialet i alla övriga syften ber vi alltid separat om deltagarens samtycke. ÖVRIGA VILLKOR Om Fazer har orsak att misstänka en deltagare i kampanjen för fusk eller för deltagande på annat sätt än det som nämns i reglerna, har Fazer rätt att förkasta deltagandet. Fazer meddelar på kampanjwebbplatsen och om möjligt i marknadsföringskanalerna för kampanjen om vi blir tvungna att göra ändringar i kampanjen, dess priser, tidpunkt, till- gänglighet eller andra faktorer som påverkar genomförandet av kampanjen. Fazer förbe- håller sig rätten att göra sådana ändringar i kampanjen och reglerna som inte påverk ar deltagaren på ett relevant sätt. Kampanjen sponsras, rekommenderas eller administreras inte av Facebook. Deltagarna förbinder sig dock att utöver reglerna för kampanjen även följa användarvillkoren och reg- lerna för den aktuella sociala medietjänsten. Kampanjen har ingen koppling till Facebook. Det är Fazer, inte Facebook, som i samband med kampanjen samlar in deltagarens personuppgifter på det sätt som beskrivs ovan. Deltagarna friar Facebook och Instagram från alla ansvar och anspråk som gälle
© Copyright tävlingens organisatör

.