Vinn upplevelsepresentkort på 20.000 kr

Presentkortet du kan vinna är från Live it
Vinn upplevelsepresentkort på 20.000 kr
Anordnare
:    Lambi
Kategori
Värde
:    20.000 kr
Antal priser
:    1
Kostnader
:    gratis
Tävlingstyp  
:    Svara på frågor tävling  
 
:    Motivera tävling  
Avslutas
:    OBS tävlingen är redan avslutad
Du kan också vara intresserad av detta:
  • Det här kan säkert behövas för de som planerar att åka runt i Sverige på sportlovsveckan. Du kan vinna en Renault Grand Scenic Bose att använda hela veckan (jag är ingen bilexpert men den ser.. - läs mer
  • Vill du ibland vinna fina priser utan att spendera mycket tid på själva anmälan till tävlingar? Slippa motivera varför du vill vinna och helst unvika en massa frågor?

    Då kanske du.. - läs mer
  • TV3 senaste tävling hänger ihop med biopremiären av RoboCop den 7 februari. Första pris är en resa till Miami Beach i 3 dagar, inklusive flyg och hotell. Men inte bara det, nej, första.. - läs mer

Villkoren av tävlingen "Vinn upplevelsepresentkort på 20.000 kr "
engligt tävlingens organisatör.1.1 Tävlingen är arrangerad av Metsä Tissue AB, Katrinefors bruk, 542 88 Mariestad. 1.2 Tävlingen löper från den 1 februari till den 3 juni 2018. 1.3 För att delta i tävlingen måste du vara 18 år eller över och bosatt i Sverige. Näringsidkare får inte delta. 1.4 Anställda hos Metsä Tissue AB och deras familjemedlemmar samt personer, vilka är yrkesmässigt kopplade till administrationen av tävlingen får inte delta. 1.5 Genom att delta i tävlingen godkänner du Tävlingsvillkoren och att Metsä Tissue AB samlar in och behandlar dina personuppgifter i enlighet därmed. Tävlingen 2.1 För att delta i tävlingen ska deltagaren vara minst 18 år. 2.2 Deltagare får delta i tävlingen endast 1 gång under tävlingsperioden. 2.3 Deltagande är personligt och tävlingsbidrag från tredje part och/eller automatiska tävlingsbidrag kommer inte att godkännas. Identiteter som endast skapats i syfte att förändra, förfalska eller manipulera några spelrelevanta parametrar kommer inte att godkännas. Pris 3.1 Vinnaren vinner upplevelser från Live it till ett värde av 20 000 kr. 3.2 Vinnare utses av en jury bestående av representanter från Metsä Tissue AB. Utslagsgivande för bedömningen av bidragen är anställda på Metsä Tissue AB. Beslut från juryn kan inte överklagas och eventuell vinst är personlig och kan inte överlåtas till annan eller bytas till kontanter. 3.3 Vinnaren/vinnarna kontaktas via epost senast 8 dagar efter avslutad tävlingsperiod. Metsä Tissue AB förbehåller sig rätten att utse en ny vinnare för det fall att vinnaren inte svarar på Metsä Tissue AB hänvändelse inom 30 dagar. 3.4 Eventuell skatt på vinster betalas av vinnaren. Vinsten är personlig och kan inte bytas mot annan vinst eller kontanter. Personuppgifter 4.1 Vid deltagande i tävlingen kommer deltagaren att behöva lämna vissa personuppgifter, såsom namn och kontaktuppgifter. Metsä Tissue AB kommer att behandla dessa personuppgifter i syfte att fullfölja sina tävlingsförpliktelser, bland annat för att kontakta deltagarna och genomföra prisutdelning. 4.2 I syfte att fullfölja prisutdelning kan personuppgifter komma att överföras till en tredje part. Metsä Tissue AB är i sådant fall personuppgiftsansvarig och den tredje parten personuppgiftsbiträde. I samband därmed kan personuppgifterna komma att överföras till ett land utanför EES. 4.3 Det är frivilligt att delta i tävlingen och därigenom att lämna personuppgifter. Genom att delta i tävlingen och acceptera dessa villkor, samtycker du emellertid till att Metsä Tissue AB behandlar och publicerar dina personuppgifter enligt ovan nämnda ändamål och i enlighet med vår integritetspolicy. Klicka här för att läsa integritetspolicyn. 4.4 Personuppgifter kommer alltid att hanteras i enlighet med kraven i personuppgiftslagen (1998:204). Enligt denna lag har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Återkallas samtycket innan en vinnare har utsetts anses du inte längre uppfylla kraven för att delta i tävlingen och vi kommer inte att vidare behandla dina personuppgifter. Du har dessutom enligt lag rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Metsä Tissue AB, få besked om vilka personuppgifter om dig som Metsä Tissue AB behandlar och hur dessa uppgifter behandlas. Enligt lag har du också rätt att begära rättelse i fråga om de personuppgifter om dig som Metsä Tissue AB behandlar. Övrigt 5.1 Genom att delta godkänner deltagaren villkoren och reglerna för tävlingen. 5.2 Metsä Tissue AB förbehåller sig rätten att använda ditt tävlingsbidrag i andra sammanhang såsom marknadsföring, utan någon rätt till ersättning för tävlingsdeltagaren. 5.3 Om tävlingen av någon anledning inte kan genomföras som planerat på grund av orsaker som ligger utanför Metsä Tissue AB rimliga kontroll, förbehåller sig Metsä Tissue AB rätten att, när som helst och utan förvarning, annullera, avsluta, ändra eller skjuta upp hela eller delar av tävlingen.
© Copyright tävlingens organisatör

.